Sistem Danışmanlığı

Sistem Danışmanlığı

  • +
  • -

Danışmanlık Hizmetleri; müşterilerin iş planları le en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya müşteri BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleridir.

Danışmanlık Hizmetleri, en genel ifadesi ile sonucunda bir danışmanlık raporunun üretileceği “bilgi bazlı” hizmetlerdir. Bir ürün ve/veya çözümün üretimi ya da devreye alınmasını içermezler.

Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmıştır:

• Sistem Danışmanlığı,

• Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı,

• Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı,

• Süreç Danışmanlığı,

• Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı.

Danışmanlık Hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin bakım, destek, işletim ve yönetim hizmetleri kapsam dışıdır.

Danışmanlık Hizmetleri, teknik bilgi, beceri ve en önemlisi belirli bir konuda deneyim gerektiren alanlarda çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyen, kısa sürede yoğun ve etkin bilgi transferi yapmayı amaçlayan, iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konmasına ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine ihtiyaç duyan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

Kurumların rekabet gücü, teknolojiyi iş süreçlerinde etkin kullanmasıyla orantılıdır. Güçlü bir yapı ve sağlıklı bir kontrol için en önemli kısım şirketinizin bilgi sistemleri alt yapısıdır.

Bilgi teknolojileri, kurumlardaki iş süreçlerinin alt yapısını ve dinamizmi oluşturur. Bilgi sistemlerinizin güncelliği ve kontrol edilebilir olması demek bilginin güvenliği, ticari bilgilerin gizliliği, finansal ve operasyon risklerinin kontrol edilmesidir.

BT genel kontrolleri denetimi dört alanda yaklaşmaktadır.

• Veriye erişim ve verinin bütünlüğünün korunması
• İşletmenin verilerinin bütünlüğünün ele alınarak, erişimi, yetkilendirme ve güvenliği açısından

Program ve uygulama geliştirme süreçler

İşletmenin bir sürecine veya tümünü etkileyecek yazılımların geliştirilmesinde/değiştirilmesinde yazılım süreçlerinin (Analiz, tasarım, geliştirme, test, onay) standartlara uygunluğu ve kurumun bilgi sistemleri mimarisinde oluşturacağı riskler, önlemler.

BT Operasyonları

Bilgi sistemlerinin kendi içerisinde ve kurum genelinde operasyonları, olay ve problem yönetimi, yedekleme, geri dönüş işlemlerinin kontrolleri

İş süreçleri kontrolü

Kurumun iş süreçlerinde yer alan bilgi sistemleri uygulamalarının bütünlüğü, finansal verilerin tanımlanması, üretilmesi, erişilmesi, güvenliğinin korunması için gerekli süreçlerin denetlenmesidir.

Top