Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

  • +
  • -

Farklı servisler gerektiren ve sürekli olarak gelişen uygulamalar sayesinde giderek daha gelişen bir yapıya kavuşan günümüz ağlarında doğru gözlemleme ve analizin eksikliği, sonradan beklemeyen genişlemeler, ağ topolojisinin bozularak kimi zaman ağ trafiğinde tıkanıklıklara, dolayısıyla verimlilik kaybına neden olabilmektedir. Ağ altyapısına yönelik sunduğumuz hizmetler, ağ üzerindeki her bir donanım, yazılım ve dizayn faktörün ayrıntılı şekilde incelenip değerlendirilmesi, raporlanması ve optimum tasarımının yapılarak çözümün müşterimize sunumunu içerir.

Kurumların artan bilgi güvenliği ihtiyacı, hızla gelişen ve çeşitlenen tehditler karşısında pek çok noktada güvenlik önlemelerinin hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi almış personelimizle müşterilerimizin güvenlik ihtiyaçlarında doğru ürün tespiti ile çözümler geliştiriyoruz.

Top